Dofinansowania

Bezpłatny audyt fotowoltaiczny

+48 515 217 252

Nasza oferta dla domu

Co zrobić, żeby uzsykać dofinansowanie?

Program „Mój Prąd” i szczegółowe założenia Ministerstwa Energii.
Nieoficjalnie na przełomie sierpnia i września 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach programu przygotowanego przez rząd. Program polega na udzieleniu dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (NFOŚiGW).

Wnioski o dofinansowanie składać można w formie papierowej, a najwygodniej przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Założenia programu są proste i czytelne i polegają na dofinansowaniu. Kwota maksymalna wynosi 5 tys zł. Wsparciem będą mogły zostać objęte instalacje o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

Osoby fizyczne, zainteresowane inwestycją w tego typu odnawialne źródło energii, które zainstalują i opłacą montaż instalacji po 23 lipca, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Liczyć będzie się data potwierdzenia opłacenia.

Warunki do spełnienia :
– montaż i opłacenie instalacji po 23 lipca 2019 – faktura zakupu
– dokument potwierdzający wymianę przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD, zwanego czasem zakładem energetycznym) licznika na dwukierunkowy
– data produkcji zainstalowanych urządzeń jest nie starsza niż 24 miesiące

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Od 1 stycznia 2020 roku istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej m.in. na instalacje fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne oraz pompy ciepła wraz z osprzętem, a także ich montażem.

Według ustawy z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.
Należy podkreślić, że z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy już skorzystali z innych pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. z dotacji NFOŚiGW)

Audyt fotowoltaiczny prowadzony przez Eksperta, którego zadaniem jest dobór odpowiedniej instalacji do zapotrzebowania danej nieruchomości w energię elektryczną. Spotkanie to trwa na ogół do 1,5 godziny. W tym czasie Ekspert określa najkorzystniejszą lokalizację paneli, określa ich ilość możliwą do usytuowania na danej powierzchni dachu, uwzględniając między innymi: wymiary połaci dachowej, elementy zacieniające projektowaną instalację (kominy, kukawki, wykusze). Ponadto Ekspert na podstawie rachunków za prąd określa roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i na podstawie tych  danych określa wymaganą moc instalacji. Na spotkaniu omawiana jest zasada działania urządzeń, okresy gwarancyjne podzespołów, rentowność instalacji fotowoltaicznej tworzona w oparciu o indywidualne kalkulacje.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł „w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem”. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT. Ustalono także, że czas na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3 lat.